2. Disseny universal

2.6. Perspectives de futur del disseny universal

Les perspectives que obre el disseny universal al segle XXI són descrites per Null com una proposta que s’orienta cap a l’usuari de les societats postindustrials: «que pretende escapar de la estandarización de las primeras sociedades industriales basadas en el sistema de producción en masa» . L’autora afirma que mentre que el segle XX s’ha caracteritzat per configurar societats que han donat suport al desenvolupament d’una cultura productiva i material, el segle XXI es caracteritzarà per models socials que intentaran focalitzar la seva atenció i interès en el valor de tot allò humà. Les persones seran el centre i la base sobre els quals articular la generació i l’aplicació del nostre coneixement.

Basant-se en els principis aplicats del disseny universal i anant una mica més enllà, Klaus Schwab, economista i fundador del Fòrum Econòmic Mundial, ha pronosticat el començament d’una nova revolució industrial, la quarta, que transformarà la nostra manera de viure, de treballar i de relacionar-nos entre nosaltres. Donada la complexitat dels canvis que s’acosten i de la interconnexió entre tots els sectors que participen en la configuració de la nova societat global, es fa més necessari que mai treballar conjuntament per comprendre i implementar els nous reptes tecnològics:

«La comprensión compartida es particularmente crítica si queremos conformar un futuro colectivo que refleje los objetivos y valores comunes. Debemos tener una visión integral y compartida en el plano mundial de cómo la tecnología está cambiando nuestras vidas y las de las generaciones futuras, y de cómo está cambiando el panorama del contexto económico, social, cultural y humano en el cual vivimos.»

K. Schwab (2016, pàg. 8).

Una quarta revolució industrial que, també segons Schwab, ha d’estar centrada en l’ésser humà, facilitant la participació de tots els individus i grups de totes les parts del món en la definició, planificació i transformació de la nostra realitat. Una participació col·lectiva i comuna que té com a principal objectiu beneficiar tota la humanitat.