4. Ergonomia

4.8. Factors dels objectes i components

Aquest tipus de factors constitueixen el conjunt de característiques i de qualitats que presenten els objectes i que poden contenir informació rellevant per a la nostra interacció amb ells. Un conjunt d’aspectes que influeixen i determinen el tipus d’interactivitat que podem tenir amb les coses. Bàsicament es tracta de distingir entre el tipus de característiques que proporcionen informació sobre la configuració de l’objecte i intervenen directament en la relació, tant física com cognitiva, que l’usuari hi estableix.

Des d’una perspectiva antropomètrica adquireixen valor, entre d’altres aspectes, les dimensions de les coses i la seva proporcionalitat volumètrica. Aquests aspectes afecten el procés d’interacció afavorint o dificultant la seqüència d’accions que s’han de desenvolupar, sobretot en la capacitat i facilitat de manipulació de les coses, la seva adaptabilitat. En el sistema de proporcionalitat dimensional hem de tenir en compte, també, el nombre d’objecte presents i la seva adequació als espais o situacions que requereixi cada activitat.

Pel que fa a l’activitat en si, i des d’una perspectiva biomecànica i fisiològica, són determinants la forma, el volum i el pes de les coses. Aquestes tres característiques influeixen en les posicions i moviments de l’aparell locomotor i sobretot en aquelles activitats que impliquen esforços musculars. En les formes, la seva adaptabilitat anatòmica i orgànica és fonamental per a una correcta execució de la seqüència d’accions. Pel que fa al moviment de les coses hem de tenir en compte com el volum i el pes influeixen en les accions de desplaçament i elevacions.

Des d’un punt de vista psicològic, hi influeixen factors com el color, el material, les textures i la tecnologia. Aspectes com el color són determinants en funció dels sistemes i preferències culturals. El material i les textures presenten un major rang d’acceptabilitat i de comprensió si són naturals, i no pas si són artificials. Mentre que aspectes com la tecnologia impliquen processos d’aproximació, assimilació, comprensió i integració perquè els avenços que comporten siguin acceptats per les persones de forma majoritària.

Els aspectes socioculturals impliquen principalment els sistemes de comunicació que s’utilitzen per transmetre el conjunt de missatges adequats per facilitar l’execució oportuna de les seqüències d’accions. Signes, senyals, símbols, controls i altres dispositius constitueixen els elements fonamentals per a una correcta estructuració de la informació necessària i pertinent a cada activitat.

Des d’una perspectiva ergonòmica aplicada al disseny, tots aquests factors i aspectes aporten informació rellevant de la pràctica diària dels individus. Per tant, el seu estudi pot proporcionar orientació per implementar millores de les activitats de les persones aplicant-les al disseny dels objectes, les situacions o espais que utilitzen les persones.